Система якості

 • На підприємстві впроваджена, задокументована та підтримується з постійним поліпшенням результативності інтегрована система управління якості, відповідно вимогам  GMP ЄС.
 • Основним документом системи управління якості на підприємстві Люм’єр Фарма являється Настанова з якості, яка містить затверджену директором Політику в області якості, де визначені ресурси, відповідальність персоналу, процеси, необхідні для функціонування системи управління якості.
 • Відповідальність за ефективне функціонування системи управління якості на підприємстві  покладено на заступника директора з якості – Уповноважену особу.
 
Політика в сфері якості
 
Напрямком діяльності, яке Люм’єр Фарма визначило для себе як пріоритетне, являється забезпечення населення України ефективними, якісними, безпечними лікарськими засобами, які відповідають сучасним ринковим потребам.
 Для досягнення поставленої мети керівництво підприємства ставить наступні завдання:
 • Якість продукції - на першому місці. Максимальне задоволення потреб споживача у питаннях якості продукції.
 • Постійний аналіз тенденцій ринку лікарських засобів.
 • Здійснення виробництва в межах інтегрованої системи управління якістю, що розроблена у відповідності з вимогами GMP EC.
 • Динамічний розвиток та удосконалення системи управління якістю.
 • Розвиток розуміння  партнерами їх ролі в забезпеченні якості продукції, що випускається.
 • Усі види діяльності співробітників підприємства, його постачальників та партнерів являються невід’ємними частинами процесу створення продукції.
 • Стимулювання залучення співробітників підприємства в процеси забезпечення високої якості продукції; застосування мотиваційних принципів праці; підтримка в колективі оптимального психологічного клімату.
 • Забезпечення своєчасного виявлення та, особливо, попередження небажаних проблем та помилок, здійснення аналізу причин їх виникнення та визначення комплексу коригувальних та попереджувальних заходів, необхідних для ліквідації цих причин.
Персонал підприємства – основна ланка в  ланцюзі досягнення поставленої мети - усвідомлює  мету та завдання по досягненню високої якості продукції, вносить пропозиції відносно вдосконалення функціонування підприємства.
 
Гарантом ініціації прийнятої Політики в сфері якості, належного контролю її реалізації, попередження виникнення в повсякденній діяльності підприємства виступає керівництво підприємства.
 
Для забезпечення належного виконання поставлених завдань, а також здійснення наміченої Політики керівництво підприємства зобов’язується надавати всі необхідні ресурси, а також приймати необхідні заходи, направлені на підвищення кваліфікації персоналу.
 
Від кожного співробітника вимагається повне розуміння, сприяння та прагнення до безпомилкового та ефективного виконання функціональних обов’язків у відповідності з наміченою політикою та вибраним напрямом.

mc design - Creative Design Lab