Трастумаб

 (TRASTUMAB)
Повна інструкція

 
Cклад:
діюча речовина: 1 однодозовий флакон містить трастузумабу 150 мг;
допоміжні речовини: L-гістидину гідрохлорид, L-гістидин, α,α-трегалози дигідрат, полісорбат 20.
 
Форма випуску.
Порошок ліофілізований для приготування концентрату для інфузій.
 
Фармакотерапевтична група.
Антинеопластичні моноклональні антитіла.
Код АТС: L01X C03.
 
Показання для застосування.
Рак молочної залози
Лікування хворих на метастазуючий рак молочної залози з пухлинною гіперекспресією HER2:
а) у вигляді монотерапії, якщо пацієнтка вже одержала одну або більше схем хіміотерапії з приводу метастазуючої стадії захворювання;
б) у комбінації з паклітакселом або доцетакселом, якщо пацієнтка ще не одержувала хіміотерапію з приводу метастазуючої стадії захворювання;
в) у комбінації з інгібітором ароматази у пацієнток з гормон-позитивним рецепторним статусом.
Ранні стадії раку молочної залози з пухлинною гіперекспресією HER2:
а) після проведення хірургічного втручання; завершення хіміотерапії (неоад’ювантної та/чи ад’ювантної) та променевої терапії.
б) у комбінації з паклітакселом або доцетакселом після ад’ювантної хіміотерапії доксорубіцином і циклофосфамідом.
в) у комбінації з ад’ювантною хіміотерапією, до складу якої входить доцетаксел і карбоплатин.
Розповсюджений рак шлунка
У комбінації з капецитабіном чи внутрішньовенним 5-фторурацилом і препаратом платини лікування HER2-позитивної розповсюдженої аденокарциноми шлунка чи гастроезофагеального з’єднання у пацієнтів, які раніше не отримували протипухлинне лікування метастатичного захворювання.
Особливі групи хворих
Дитячий вік – ефективність та безпечність застосування не встановлені.
 
Термін придатності.
4 роки.
 
Умови зберігання
Зберігати при температурі від 2 до 8 °С  у недоступному для дітей місці.